CBD

Kan CBD bota cancer – vad säger vetenskapen?

Nej. Den samlade forskning som finns att tillgå vittnar om att CBD-produkter inte har någon botande effekt för cancerpatienter. CBD-produkter kan eventuellt mildra cancerrelaterade symptom, men det finns även allvarliga sidoeffekter av CBD-bruk som gör behandlingen direkt olämplig vid cancer.   Men jag känner en person som blivit cancerfri med hjälp av CBD-olja! Ingen vet … Read more