Kan CBD bota cancer – vad säger vetenskapen?

Nej. Den samlade forskning som finns att tillgå vittnar om att CBD-produkter inte har någon botande effekt för cancerpatienter. CBD-produkter kan eventuellt mildra cancerrelaterade symptom, men det finns även allvarliga sidoeffekter av CBD-bruk som gör behandlingen direkt olämplig vid cancer.

 

Men jag känner en person som blivit cancerfri med hjälp av CBD-olja!

Ingen vet bestämt huruvida CBD-olja har en botande effekt eller inte, men då dagens forskning påpekar att alla CBD-produkter är totalt verkningslösa vid cancerbehandlingar måste vi utgå från att forskarvärldens slutledningar stämmer överens med verkligheten.

Din numera cancerfria kompis har med största sannolikhet tillfrisknat som en konsekvens av läkarbehandlingen, inte bruket av CBD-produkter.

Mer specifikt är det orsak och verkan som representerar två viktiga begrepp i detta sammanhang. Bara för att din kompis nyttjar en CBD-produkt betyder inte det att dess verkan har varit en bidragande orsak till dennes cancerremission. Beprövade cancerbehandlingar ska alltid premieras framför CBD.

 

Kan CBD-produkter minska biverkningarna av cancer?

Som MdAnderson.org påpekar kan somliga cannabisprodukter med både THC och CBD vara behjälpliga för att dämpa cancerrelaterade symptom likt depression, illamående, viktnedgång samt sömnproblem. I USA skriver läkare ut CBD-produkter till cancerpatienter, men i Sverige existerar inga sådana behandlingar.

 

Är det farligt att behandla sin cancer med CBD-produkter?

Ja, främst då man inte kan kontrollera CBD-produktens renlighet och äkthet. I Sverige kan du enbart beställa THC-fria CBD-produkter från utlandet, vilket medför att någon kvalitetskontroll ej existerar. Inga väldokumenterade tester har gjorts på de CBD-produkter du beställer hem från utlandet.

Det är problematiskt, och utöver detta begår du ett lagbrott såvida du beställer hem CBD-produkter med en THC-halt på över 0,2%.

 

4 risker med CBD-behandlad cancer

  1. THC-nivån kan visa sig vara högre än vad tillverkaren angett: Med negativa hälsoeffekter likt hallucinationer som följd.
  2. CBD-produkter kan ge upphov till infektioner: I synnerhet hos cancerpatienter med ett försvagat immunsystem.
  3. CBD-produkten kan visa sig vara oren och därmed farlig att använda: Som en konsekvens av en korskontaminering av CBD och THC.
  4. Du vet inte vad du får: Somliga CBD-försäljare tillhandahåller CBD-produkter med såväl bly som arsenik.

 

Ska man berätta att man använder CBD för sin onkolog?

Ja, då flertalet människor betraktar CBD-produkter som ett kosttillskott eller ett vitamintillskott kan de i förlängningen välja att undvika att berätta om sina CBD-vanor för cancerläkaren. Då exempelvis CBD-olja kan vara skadligt vid cancerbehandling är det av stor vikt att du upplyser läkaren om ditt bruk av CBD.

 

Är CBD-behandlingar dyra?

Ja. Ett gram CBD kostar i regel cirka 500 kronor, och prispåslaget från återförsäljaren till dig som konsument ligger i många fall på omkring 400 %. Det är därför en såväl dum som dyr idé att försöka bota sin cancer med ett CBD-tillskott.

 

Det är dyrt att ha cancer

Många får cancer i Sverige, och även om cancerbehandlingar i Sverige är subventionerade av staten kan ett cancerbesked medföra att din ekonomi försämras, främst som en konsekvens av att du kan komma behöva sjukskrivas. Som Akademiska.se förtydligar finns det stiftelser vari du kan ansöka om ekonomiskt bistånd såvida du drabbats av cancer.

Det finns även saker som du själv kan göra för att förbättra din ekonomi, mer specifikt är ett samlingslån en god idé. Ett samlingslån är som namnet antyder ett samlat lån, vari du för in mindre och dyra krediter vilket medför att du sänker dina totala kostnader för lån.

Små krediter på mellan 10 000 och 40 000 kronor har i regel en ränta på mellan 15 och 40 %. Med ett samlingslån kan du sänka din räntekostnad till omkring mellan 5 och 10 % vilket ger dig bra förutsättningar för att kunna bibehålla en god ekonomi, även om du är sjuk.

Nedan pratar vi mer om tre låneförmedlare som är behjälpliga såvida du ämnar ta ett samlingslån.

 

Att ansöka om ett samlingslån hos Enklare

Enklare ekonomi Sverige ab erbjuder både en tjänst för samtlingslån samt en jämförelsetjänst för sedvanliga lån, vilket bland annat inkluderar privatlån samt billån. Det kostar inte heller några pengar att nyttja de tjänster som Enklare erbjuder, då de får en monetär ersättning av låneaktörerna såvida de förmedlar ett nytt lån.

 

Att ansöka om ett samlingslån hos Swedbank

Du kan även samla dina lån hos Swedbank, men deras tjänst är dock kraftigt begränsad. Medan Enklare jämför erbjudanden om samlingslån från ett flertal aktörer får du enbart ta del av Swedbanks erbjudande via deras webbsida. Det medför att du i teorin hos Swedbank har sämre förutsättningar för att kunna teckna dig för ett samtlingslån med särskilt bra villkor.

 

Att ansöka om ett samlingslån hos Nordea

Du kan samla dyra lån och krediter hos Nordea, men samma premiss gäller även här. Då Nordea inte låter externa låneaktörer tävla om att ge dig det mest fördelaktiga samlingslånet, finns det en överhängande möjlighet för att ditt samlingslån hos Enklare blir mer fördelaktigt.

Lämna en kommentar