Så kan du ansöka om cancerbehandling utomlands

Över 60 000 svenskar tar emot ett cancerbesked årligen, och det faktum att den siffran väntas stiga medför att behovet av en snabb och effektiv cancerbehandling är stort. Mer specifikt ska väntetiden mellan diagnos och behandling vara kort, vilket inte alltid är fallet i Sveriges sjukvårdssystem.

 

Har alla svenskar rätt till cancervård utomlands?

Nej, inte alltid. Följande processer kan medföra att du får ta del av kostnadsfri cancervård utomlands.

 

4 sätt att söka cancervård i utlandet

  1. Ditt Landsting remitterar dig: Så att du får rätt till kostnadsfri cancervård utomlands.
  2. Du söker och blir beviljad ett förhandstillstånd: I ett land inom EU och EES eller i Schweiz. Försäkringskassan betalar i detta fall för din cancervård.
  3. Du söker och får ett förhandsbesked för vård: Du måste i det första skedet betala för din cancerbehandling själv, varpå du får ersättning i efterhand såvida du uppfyller de krav som gäller.
  4. Du söker cancervård utomlands på eget bevåg: I detta fall måste du ansöka om ersättning för sjukvård utomlands hos Försäkringskassan.

 

Läs mer: Så får du hjälp att hantera ditt cancerbesked.

 

3 bra vårdinrättningar för cancerbehandling utomlands

 

1. Johns Hopkins-sjukhuset i Baltimore

  • Är särskilt kompetenta på att behandla: Alla typer av cancerformer, bland annat med hjälp av robotassisterad kirurgi och/eller stamcellstransplantation.

Johns Hopkins-sjukhuset i Baltimore erbjuder världens mest tekniskt avancerade sjukvårdsinrättningar för cancerbehandling. De lockar även till sig de bästa onkologerna.

 

2. Abramson Cancer Center i Philadelphia

  • Är särskilt kompetenta på att behandla: Alla typer av cancer, men främst benmärgscancer, cancer med bakomliggande HIV-smitta samt leukemi.

Abrahams Cancer Center i Philadelphia är en av världens bästa utländska vårdinrättningar för cancerbehandlingar. Majoriteten av alla kliniska prövningar i USA utförs i denna vårdinrättning.

 

3. Spanish National Cancer Research Center i Madrid

  • Är särskilt kompetenta på att behandla: Alla typer av cancer, tack vare goda kunskaper i strukturell biologi samt avancerad DNA-analysteknik.

Spanish National Cancer Research Center i Madrid är ett av Europas mest tekniskt avancerade cancercenter. Ett extra stort fokus läggs på forskning om genetik samt cancer hos barn. De erbjuder även histopatologi, som är en undersökning av hjärnvävnaden.

 

Att tänka på när man betalar för cancerbehandling utomlands

Att få cancer påverkar din ekonomi, och om du exempelvis fått ett förhandsbesked för vård och du därmed tvingas bekosta din cancerbehandling själv är det viktigt att du betalar med ett konto- eller kreditkort som inte tillämpar ett valutaväxlingspåslag.

En genomsnittligt avancerad operation för cancer kostar 1,2 miljoner kronor i USA. Om du betalar den summan med ett kreditkort som tillämpar ett valutapåslag på 3 % tillkommer en avgift för valutaväxling på (1200000*0.03) 36 000 kronor. Det medför att du tvingas betala en stor summa pengar för operationen, även om du ersätts för din cancerbehandling i efterhand.

Kreditkortguiden är en bra resurs för att jämföra kreditkortens attribut, inklusive de valutaväxlingspåslag som gäller. Här kan du läsa mer om de bästa kreditkorten som erbjuds för svenska kunder.

Lämna en kommentar