Spanish National Cancer Research Center

Så kan du ansöka om cancerbehandling utomlands

Över 60 000 svenskar tar emot ett cancerbesked årligen, och det faktum att den siffran väntas stiga medför att behovet av en snabb och effektiv cancerbehandling är stort. Mer specifikt ska väntetiden mellan diagnos och behandling vara kort, vilket inte alltid är fallet i Sveriges sjukvårdssystem.   Har alla svenskar rätt till cancervård utomlands? Nej, … Read more