En hemsida om cancer för drabbade & anhöriga

Information för alla

Vare sig du är drabbad eller endast intresserad finns information för dig.

Drabbad av cancer

Här finns det råd för dig som själv är drabbad av cancer. Information om hur och var du kan söka hjälp via olika organisationer, biverkningar efter en strålbehandling och mycket mer hjälp och stöd.

Anhörig till cancerpatient

Att vara anhörig till en person som har cancer är en jobbig upplevelse. Här kan du finna råd och stöd för hur du ska hantera situationen för dig själv och hur du kan hjälpa den i din närhet som är drabbad.

Information och statistik

Även om du inte är drabbad själv eller som anhörig är cancer ett ämne som berör och engagerar många. Här finns information som hur många som får cancer och vilken cancerform som är dödligas.

Alla berörs av cancer

En tredjedel av befolkningen räknas  att drabbas av cancer någon gång under livet. Även de som inte själva får en cancerdiagnos drabbas på ett eller annat sätt. Detta betyder att cancer berör alla.

Kanske är det någon i din familj som får cancer, eller en vän. Av en enda cancerdiagnos är det många personer som drabbas och berörs.

Forskningen går framåt och fler och fler patienter med cancer botas och blir friska. Läkare och forskare samarbetar för att komma fram till nya och effektivare behandlingar.

Cancer i Sverige

Cancer och onkologi i Sverige

 

Varje år i Sverige är det över 60 000 personer som får en cancerdiagnos. Det är något fler män som får cancer än vad det är kvinnor, men det skiljer sig inte jättemycket könen emellan. Den vanligaste cancersjukdomen är prostatacancer och 11 000 män fick diagnosen 2018.

Den vanligaste cancerformen för kvinnor är bröstcancer. Cirka 8 000 kvinnor drabbades av bröstcancer 2018. Men även män kan drabbas av bröstcancer, även om det är ovanligt. 2018 var det 62 män som drabbades av bröstcancer. Något som skiljer männen och kvinnorna åt i frågan om bröstcancer är åldern. Vanligt är att kvinnor får bröstcancer efter 55 års ålder och när de är i klimakteriet. För män är åldern inte en lika bidragande faktor som det är hos kvinnor. Detta tros vara för att männens bröst inte genomgår en förvandling på samma sätt som kvinnors bröst och kropp gör när de hamnar i klimakteriet.

 

Vad är onkologi?

Onkologi är läran om sjukdomar i tumörer. De flesta typer av cancer är tumörsjukdomar, detta betyder att onkologi är läran om cancer. Cancer är ett samlingsnamn för en sjukdom som uppstår när cellerna i kroppen börjar dela sig på ett sätt som inte är normalt för kroppen, i många fall bildas då tumörer. Det finns onkologer som arbetar både som läkare och som forskare.

Forskare inom onkologi

En forskare inom onkologi är en person som forskar på tumörer av flera olika anledningar. Både för att skapa kunskap om vad en cancertumör är. Mycket vet vi idag, men med regelbunden och ihärdig forskning framkommer det ständigt ny information. Information om vad någonting är, i detta fall tumörer, och hur de fungerar är vitalt för att kunna leda forskningen framåt.

Men forskning sker inte bara på hur en tumör fungerar, utan även hur den kan minskas eller tas bort helt och hållet utan en operation. Samt hur de kan förebyggas. Frågor som vad det är som gör att en tumör uppstår och hur det kommer sig att vissa tumörer utvecklas till att bli elakartade är saker som en forskare inom onkologi jobbar med.

Läkare inom onkologi

Läkaren arbetar på ett sjukhus som har en onkologisk klinik. De är specialutbildade inom olika sätt att behandla tumörer och är den personen som genomför till exempel en strålbehandling. Denna utbildningen som läkaren får kring tumörer och onkologi kommer från forskningen, så dessa personer har stora inflytanden på varandra. En person som opererar bort en tumör är i regel inte onkologi utan kirurg. En onkolog arbetar med att avlägsna tumören utan kirurgi.

I vissa fall går det inte att avlägsna tumören helt, med eller utan kirurgi. Onkologi kan då verka som palliativ vård. Det vill säga vård för att lindra de besvären som finns och förlänga livslängden och livskvaliteten för den drabbade.

 

Onkologi i Sverige

I Sverige finns det cirka 15-20 specialiserade onkologkliniker. Detta kan jämföras med de 300 onkologkliniker som finns i Norge. Norge har dessutom hälften så många invånare som Sverige har.

Trots att det är få kliniker erbjuder Sverige bra hjälp och specialister inom olika områden. Bland annat finns det mottagningar för urologisk onkologi, gynekologisk onkologi, huvud- och nackonkologi, barnonkologi och neurologisk onkologi.

 

Informationen på denna sida är samlad från tillförlitliga källor men är inte skrivet av en läkare. Tipsen bör därför inte ses som absoluta och är heller inte ett läkarutlåtande. För att få professionell hjälp behöver ett sjukhus och en läkare kontaktas för rådgivning och testning.

Blogg

 

Så kan du starta en egen insamling mot cancer

En av de största fördelarna med att starta en insamling för att motverka cancer är att alla kan göra det. Man behöver inte ens något startkapital. Allt som krävs är att du har en basal datorvana. I den här artikeln förklarar vi hur du kan genomdriva en insamling genom att ta hjälp av 5 bestämda steg.  

5 steg för hur man startar egen cancerinsamling

 1. Fastställ din målsättning. Vad ska du samla in pengar till?
 2. Välj plattform. Ska du exempelvis använda dig av Kickstarter?
 3. Sätt upp en plan med delsmålsättningar.
 4. Marknadsför din insamling.
 5. Betala ut pengar till det välgörande ändamålet.
Nedan pratar vi mer om de steg som nämns ovan i större detalj.  

1. Fastställ huvudsakliga mål

Innan insamlingen mot cancer påbörjas ska du kunna svara på följande frågor:
 • Hur mycket pengar ska du samla in?
Om du inte har ett fast belopp i åtanke, uppge en ungefärlig summa. En stor välgörenhetsorganisation på 30 anställda bör ha som målsättning att samla in minst 250 000 kronor, rapporterar Paperform. Men om det rör sig om en mindre insamling räcker i regel ett insamlingsmål på cirka 30 000 kronor gott.
 • Vilka är de tilltänkta givarna?
Är det organisationer som ska bidra med pengar, eller kanske privatpersoner?
 • Hur ska du marknadsföra projektet?
Ska du annonsera på Facebook, Reddit eller Twitter, eller ska du dela ett informationsinlägg på Facebook till alla du känner?   Läs mer: Så mycket kostar en cancerbehandling i USA.  

2. Välj en insamlingsplattform

Den första handfasta delen i insamlingsprocessen består av att välja en insamlingsplattform. Nedan ger vi tre exempel på plattformar som lämpar sig väl för insamlingsprojekt mot cancer.  

1. Kickstarter

 • Kickstarter tar ut en avgift på 5 % av det insamlade beloppet.
 • Kickstarter har cirka 3,2 miljoner besökare per månad.
 • Det är gratis att skapa ett projekt på Kickstarter.
Kickstarter lämpar sig perfekt för bland annat teknik- och konstprojekt. Välgörenhetsprojekt får förekomma på plattformen såvida du ämnar leverera en produkt till de som väljer att skänka pengar. Kickstarter har även ett gott rykte, då både insamlare och välgörare skyddas på ett effektivt sätt.  

2. GoFundMe

 • GoFundMe tar ut en avgift på 2 % av det insamlade beloppet.
 • GoFundMe har cirka 1,9 miljoner besökare per månad.
 • Det är gratis att skapa ett projekt på GoFundMe.
GoFundMe är tydligt nischade mot välgörenhetsinsamling. Det faktum att avgiften bara ligger på cirka 2 % av det insamlade beloppet gör dessutom att den här plattformen är populär bland personer som vill starta privat insamling för ett välgörande ändamål, likt cancerforskning.  

3. Indiegogo

 • Indiegogo tar ut en avgift på 5 % av det insamlade beloppet.
 • Indiegogo har cirka 1,1 miljoner besökare per månad.
 • Det är gratis att skapa ett projekt på Indiegogo.
Då Indiegogo är en relativt liten insamlingsplattform är det viktigt att du har många kontakter på exempelvis sociala medier likt Facebook, då få svenskar känner till att Indiegogo ens existerar. GoFundMe är i våra ögon ett bättre alternativ för cancerinsamling då avgiften är väsentligt lägre.  

3. Sätt upp en tydlig strategi

Låneförmedaren Sambla satte upp en tydlig strategi för sitt insamlingsarbete mot cancer, och det måste även du göra. Mer specifikt är det viktigt att du utser en person som ansvarar för hela projektet. Detta då även välplanerade insamlingsprojekt mot cancer kan misslyckas utan ett tydligt ledarskap. Det är även brukligt att sätta upp delmål, likt att 10 000 kronor ska ha samlats in efter ett visst antal dagar. Och om målet inte uppnås, då är det en bra idé att omarbeta sin insamlingsstrategi.   Tips: Tänk på att ekonomin försämras för cancerpatienter, vilket du även kan påpeka till potentiella givare.  

4. Marknadsför ditt projekt

I det här steget är det viktigt att kontakta alla tänkbara intressenter. Utöver onlinemarknadsföring kan man även välja att besöka lokala företag för att höra sig för huruvida även de vill skänka pengar för arbetet mot cancer. I det här skedet är det dessutom av stor vikt att påtala de positiva faktorer som medges, likt god PR såvida du väljer att uppmärksamma företaget på insamlingsplattformen. Även om projektet har ett tydligt ledarskap och delmål efter delmål uppnås, är det viktigt att alltid marknadsföra projektet. Nya marknadsföringsidéer kan i regel sättas i verket utan något större planeringsarbete. En spontan insamlings- och informationsfilm om cancer på en videoplattform likt Youtube är alltid en bra idé, då den med lite tur kan bli viral.    

5. Betala ut pengarna

I det sista steget betalar du ut de pengar som samlats in till exempelvis Cancerfonden eller Barncancerfonden. Det är här brukligt att inkludera att bevis på att pengarna gått dit de ska. Cancerfonden kan även välja att uppmärksamma personer eller organisationer som väljer att donera större summor pengar. Samblas projekt Sambla mot cancer uppmärksammades tydligt på Cancerfondens webbsida, för att nämna ett exempel.

Så kan du ansöka om cancerbehandling utomlands

Över 60 000 svenskar tar emot ett cancerbesked årligen, och det faktum att den siffran väntas stiga medför att behovet av en snabb och effektiv cancerbehandling är stort. Mer specifikt ska väntetiden mellan diagnos och behandling vara kort, vilket inte alltid är fallet i Sveriges sjukvårdssystem.

 

Har alla svenskar rätt till cancervård utomlands?

Nej, inte alltid. Följande processer kan medföra att du får ta del av kostnadsfri cancervård utomlands.

 

4 sätt att söka cancervård i utlandet

 1. Ditt Landsting remitterar dig: Så att du får rätt till kostnadsfri cancervård utomlands.
 2. Du söker och blir beviljad ett förhandstillstånd: I ett land inom EU och EES eller i Schweiz. Försäkringskassan betalar i detta fall för din cancervård.
 3. Du söker och får ett förhandsbesked för vård: Du måste i det första skedet betala för din cancerbehandling själv, varpå du får ersättning i efterhand såvida du uppfyller de krav som gäller.
 4. Du söker cancervård utomlands på eget bevåg: I detta fall måste du ansöka om ersättning för sjukvård utomlands hos Försäkringskassan.

 

Läs mer: Så får du hjälp att hantera ditt cancerbesked.

 

3 bra vårdinrättningar för cancerbehandling utomlands

 

1. Johns Hopkins-sjukhuset i Baltimore

 • Är särskilt kompetenta på att behandla: Alla typer av cancerformer, bland annat med hjälp av robotassisterad kirurgi och/eller stamcellstransplantation.

Johns Hopkins-sjukhuset i Baltimore erbjuder världens mest tekniskt avancerade sjukvårdsinrättningar för cancerbehandling. De lockar även till sig de bästa onkologerna.

 

2. Abramson Cancer Center i Philadelphia

 • Är särskilt kompetenta på att behandla: Alla typer av cancer, men främst benmärgscancer, cancer med bakomliggande HIV-smitta samt leukemi.

Abrahams Cancer Center i Philadelphia är en av världens bästa utländska vårdinrättningar för cancerbehandlingar. Majoriteten av alla kliniska prövningar i USA utförs i denna vårdinrättning.

 

3. Spanish National Cancer Research Center i Madrid

 • Är särskilt kompetenta på att behandla: Alla typer av cancer, tack vare goda kunskaper i strukturell biologi samt avancerad DNA-analysteknik.

Spanish National Cancer Research Center i Madrid är ett av Europas mest tekniskt avancerade cancercenter. Ett extra stort fokus läggs på forskning om genetik samt cancer hos barn. De erbjuder även histopatologi, som är en undersökning av hjärnvävnaden.

 

Att tänka på när man betalar för cancerbehandling utomlands

Att få cancer påverkar din ekonomi, och om du exempelvis fått ett förhandsbesked för vård och du därmed tvingas bekosta din cancerbehandling själv är det viktigt att du betalar med ett konto- eller kreditkort som inte tillämpar ett valutaväxlingspåslag.

En genomsnittligt avancerad operation för cancer kostar 1,2 miljoner kronor i USA. Om du betalar den summan med ett kreditkort som tillämpar ett valutapåslag på 3 % tillkommer en avgift för valutaväxling på (1200000*0.03) 36 000 kronor. Det medför att du tvingas betala en stor summa pengar för operationen, även om du ersätts för din cancerbehandling i efterhand.

Kreditkortguiden är en bra resurs för att jämföra kreditkortens attribut, inklusive de valutaväxlingspåslag som gäller. Här kan du läsa mer om de bästa kreditkorten som erbjuds för svenska kunder.

Kan CBD bota cancer – vad säger vetenskapen?

Nej. Den samlade forskning som finns att tillgå vittnar om att CBD-produkter inte har någon botande effekt för cancerpatienter. CBD-produkter kan eventuellt mildra cancerrelaterade symptom, men det finns även allvarliga sidoeffekter av CBD-bruk som gör behandlingen direkt olämplig vid cancer.

 

Men jag känner en person som blivit cancerfri med hjälp av CBD-olja!

Ingen vet bestämt huruvida CBD-olja har en botande effekt eller inte, men då dagens forskning påpekar att alla CBD-produkter är totalt verkningslösa vid cancerbehandlingar måste vi utgå från att forskarvärldens slutledningar stämmer överens med verkligheten.

Din numera cancerfria kompis har med största sannolikhet tillfrisknat som en konsekvens av läkarbehandlingen, inte bruket av CBD-produkter.

Mer specifikt är det orsak och verkan som representerar två viktiga begrepp i detta sammanhang. Bara för att din kompis nyttjar en CBD-produkt betyder inte det att dess verkan har varit en bidragande orsak till dennes cancerremission. Beprövade cancerbehandlingar ska alltid premieras framför CBD.

 

Kan CBD-produkter minska biverkningarna av cancer?

Som MdAnderson.org påpekar kan somliga cannabisprodukter med både THC och CBD vara behjälpliga för att dämpa cancerrelaterade symptom likt depression, illamående, viktnedgång samt sömnproblem. I USA skriver läkare ut CBD-produkter till cancerpatienter, men i Sverige existerar inga sådana behandlingar.

 

Är det farligt att behandla sin cancer med CBD-produkter?

Ja, främst då man inte kan kontrollera CBD-produktens renlighet och äkthet. I Sverige kan du enbart beställa THC-fria CBD-produkter från utlandet, vilket medför att någon kvalitetskontroll ej existerar. Inga väldokumenterade tester har gjorts på de CBD-produkter du beställer hem från utlandet.

Det är problematiskt, och utöver detta begår du ett lagbrott såvida du beställer hem CBD-produkter med en THC-halt på över 0,2%.

 

4 risker med CBD-behandlad cancer

 1. THC-nivån kan visa sig vara högre än vad tillverkaren angett: Med negativa hälsoeffekter likt hallucinationer som följd.
 2. CBD-produkter kan ge upphov till infektioner: I synnerhet hos cancerpatienter med ett försvagat immunsystem.
 3. CBD-produkten kan visa sig vara oren och därmed farlig att använda: Som en konsekvens av en korskontaminering av CBD och THC.
 4. Du vet inte vad du får: Somliga CBD-försäljare tillhandahåller CBD-produkter med såväl bly som arsenik.

 

Ska man berätta att man använder CBD för sin onkolog?

Ja, då flertalet människor betraktar CBD-produkter som ett kosttillskott eller ett vitamintillskott kan de i förlängningen välja att undvika att berätta om sina CBD-vanor för cancerläkaren. Då exempelvis CBD-olja kan vara skadligt vid cancerbehandling är det av stor vikt att du upplyser läkaren om ditt bruk av CBD.

 

Är CBD-behandlingar dyra?

Ja. Ett gram CBD kostar i regel cirka 500 kronor, och prispåslaget från återförsäljaren till dig som konsument ligger i många fall på omkring 400 %. Det är därför en såväl dum som dyr idé att försöka bota sin cancer med ett CBD-tillskott.

 

Det är dyrt att ha cancer

Många får cancer i Sverige, och även om cancerbehandlingar i Sverige är subventionerade av staten kan ett cancerbesked medföra att din ekonomi försämras, främst som en konsekvens av att du kan komma behöva sjukskrivas. Som Akademiska.se förtydligar finns det stiftelser vari du kan ansöka om ekonomiskt bistånd såvida du drabbats av cancer.

Det finns även saker som du själv kan göra för att förbättra din ekonomi, mer specifikt är ett samlingslån en god idé. Ett samlingslån är som namnet antyder ett samlat lån, vari du för in mindre och dyra krediter vilket medför att du sänker dina totala kostnader för lån.

Små krediter på mellan 10 000 och 40 000 kronor har i regel en ränta på mellan 15 och 40 %. Med ett samlingslån kan du sänka din räntekostnad till omkring mellan 5 och 10 % vilket ger dig bra förutsättningar för att kunna bibehålla en god ekonomi, även om du är sjuk.

Nedan pratar vi mer om tre låneförmedlare som är behjälpliga såvida du ämnar ta ett samlingslån.

 

Att ansöka om ett samlingslån hos Enklare

Enklare ekonomi Sverige ab erbjuder både en tjänst för samtlingslån samt en jämförelsetjänst för sedvanliga lån, vilket bland annat inkluderar privatlån samt billån. Det kostar inte heller några pengar att nyttja de tjänster som Enklare erbjuder, då de får en monetär ersättning av låneaktörerna såvida de förmedlar ett nytt lån.

 

Att ansöka om ett samlingslån hos Swedbank

Du kan även samla dina lån hos Swedbank, men deras tjänst är dock kraftigt begränsad. Medan Enklare jämför erbjudanden om samlingslån från ett flertal aktörer får du enbart ta del av Swedbanks erbjudande via deras webbsida. Det medför att du i teorin hos Swedbank har sämre förutsättningar för att kunna teckna dig för ett samtlingslån med särskilt bra villkor.

 

Att ansöka om ett samlingslån hos Nordea

Du kan samla dyra lån och krediter hos Nordea, men samma premiss gäller även här. Då Nordea inte låter externa låneaktörer tävla om att ge dig det mest fördelaktiga samlingslånet, finns det en överhängande möjlighet för att ditt samlingslån hos Enklare blir mer fördelaktigt.

Stöd och hjälp för att hantera cancerbesked

kram

Stöd och hjälp av familj och vänner

Vissa personer med cancer behöver inte professionell stöttning, utan klarar sig bra med stöd från anhöriga som vänner och familj. Det kan handla om att man har någon person i sin närhet som man tycker om att prata med eller bara om att umgås helt vanligt och få glömma cancern för en stund.

Att prata med likasinnade är något som vi människor finner hjälpsamt. Om du har drabbats av cancer och har någon i din närhet som också har haft cancer kan denna personen säkerligen vara ett extra stöd för dig. Man får många frågor när ett cancerbesked landar i ens knä. Det kan gälla allt från om det gör ont, eller hur ekonomin drabbas av cancer. Att prata med någon som har gått igenom detta kan ge stöd och trygghet.

 

Stöd på sjukhuset för att hantera ett cancerbesked

Redan i samband med att en läkare ger ett cancerbesked så erbjuds patienten hjälp. Bland annat erbjuds en kurator och läkaren meddelar om de olika platserna som du kan vända dig till, som till exempel Svenska Kyrkan.

 

Hitta stöd hos en patientförening

Det finns många organisationer som arbetar för att ge stöd åt de som drabbas av cancer och de som är anhöriga till någon som får ett cancerbesked. Oavsett vilken kategori du tillhör finns det professionell hjälp att få genom bland annat en patientförening för cancersjuka. Det finns föreningar som riktar in sig på en specifik typ av cancer och det finns generella föreningar. Ung Cancer är en förening för unga vuxna som har drabbats av cancer.

 

Kunskap ger trygghet efter cancerbesked

Kanske har du funderingar över biverkningar av strålbehandling, hur det går till och vilka behandlingar som finns av de olika cancertyperna. Många frågor kan göra dig fundersam och ge vakna nätter. Ju mer kunskap du samlar på dig desto tryggare kommer du att känna dig. Cancer är inte ett roligt besked att få, och det är minst sagt livsförändrande. Men det är bra att vara förberedd och veta vad som komma skall.

 

Stöd på nätet för att hantera cancerbesked

Det allra bästa är att prata med din läkare och ställa alla de frågorna som du har. Läkaren kommer kunna ge dig svar på det mesta och anpassade svar efter just din sjukdom och behandling.

Vill du söka efter information på nätet är det extremt viktigt att göra detta hos pålitliga källor som Cancerfonden eller någon patientförening. Patientföreningar brukar även ha diskussionsforum där du kan prata med folk som går igenom samma situation som dig.

 

Familjer som drabbas av cancerbesked

För familjer där ett barn drabbas av ett cancerbesked är det vanligt att föräldrarna behöver minst lika mycket, om inte mer, stöd och hjälp för att kunna hantera cancerbeskedet. Barncancerfonden är en fantastisk organisation som hjälper både drabbade barn och deras familj.

De erbjuder bland annat samtalsstöd och delar historier i deras blogg. Att få läsa ord från en annan familj som drabbas kan ses som terapuetisk för den som själv är drabbad.

 

Hitta sinnesro långt borta från cancern

Ibland kan det stödet man behöver för att klara av ett cancerbesked vara att få komma bort från cancern. Att få vara en vanlig människa för en stund. Att slippa tänka på cancern och bara leva i nuet. Tillåter fysiken och hälsotillståndet en promenad så är detta ett bra sätt för att rensa tankarna, få endorfiner i kroppen och andas frisk luft. Promenera själv och njut av den vackra naturen eller med en vän för att kunna samtala om något roligt, som inte involverar cancer.

Det är viktigt att inte stöta bort cancern helt, utan att ta den till sig och bearbeta situationen. Ju mer man skjuter det framför sig desto längre tid kommer bearbetningen att ta. Men det betyder inte att hela livet behöver kretsa kring cancer. Det är nyttigt att ha stunder där du får komma bort från cancern och vara vanlig för en stund igen.

 

Var öppen med nära och kära

Alla personer är olika. Vissa vill ha mycket uppmärksamhet, stöd och omtänksamhet från nära och kära. Medans andra vill kunna umgås med vänner och familj på ett helt vanligt sätt och istället få stöd och råd från professionella kuratorer eller via en patientförening. Det är inte lätt att vara närstående till någon med cancer, så det är bra om du som är drabbad är ärlig med hur du vill bli behandlad. Tycker du som drabbad att det är svårt att prata med vänner och familj kan du skriva ett brev eller ett sms. Många upplever det som enklare att skriva än att prata.

Hur drabbas ekonomin vid cancer?

inga pengar

Som cancersjuk är det många tankar som snurrar i hjärnan. Det kan vara allt från rädsla till att dö till funderingar på hur man ska ha råd att betala hyran vid en längre sjukhusvistelse och minskad inkomst. Alla dessa känslor blir dessutom starkare eftersom att kroppen är påfrestad.

 

Ekonomin ska inte behöva vara ett orosmoment för cancersjuka

När man har cancer ska man bara behöva fokusera på en sak, och det är att övervinna cancern. Men tyvärr är det många som lever med ansträngd ekonomi vilket gör att sjukdom blir en tanke på pengar och hur man ska få det att gå ihop. Har du möjlighet kan det vara skönt att låta en anhörig hjälpa till med den ekonomiska biten. Till exempel att söka bidrag och skicka in läkarintyg. Att slippa göra dessa saker själv kan vara ett bra sätt att sluta tänka på det ekonomiska och istället fokusera på att vinna över cancern.

Relaterad läsning: Så kan du starta en egen insamling för cancer

 

Bidrag och hjälp att få vid drabbad ekonomi av cancer

I Sverige finns det olika bidrag att söka för den som har problem med det ekonomiska. Det viktigaste är att ansöka hos försäkringskassan om sjukpenning. Detta utgör cirka 80 procent av din lön. Många klarar sig på 80 procent medans vissa personer behöver hela lönen för att få det att gå runt ekonomiskt. Kanske rör det sig om en familj med bara en inkomst. I dessa fall finns det andra bidrag att ansöka om för att försöka komma upp i de 20 procenten av lönen som faller bort i sjukpenningen.

 

Försäkring för att minska att ekonomin drabbas vid cancer

Det finns många olika försäkringar som hjälper till att täcka upp för sjukvård. De finns de försäkringar som täcker för sjukvårdsrelaterade kostnader som patientavgift och förflyttning till och från sjukhuset. Men det finns också försäkringar som ger dig betalt per dag du är inlagd på sjukhus. I vissa fall ingår detta i din hemförsäkring om du har en utökad sådan. Ett annat alternativ är att skaffa en specifik försäkring för detta ändamål.

 

doktor

 

Vård innan och efter påverkar också ekonomin

Det är inte bara långvariga sjukhusvistelser som påverkar ekonomin. Utan även innan, som när du till exempel utreds och testar dig för cancer så behöver du ta ledigt från jobbet. Det går att ansöka om ersättning för detta och vissa arbetsgivare är snälla nog att låta sina anställda få fullt betalt för omständigheter som dessa.

Även efter avslutad cancervård är det en hel del efterkontroller och vissa kan även ha svårt att jobba, till exempel på grund av biverkningar från strålbehandling.

 

Insamlingar och bidrag

Det finns inte bara bidrag att söka genom staten, utan man kan även själv starta insamlingar. Facebook och Gofundme är sidor där du kan skapa insamlingar. Dessa sidor når inte bara ute till de du känner utan kan delas för att nå ut till flera tusentals personer som förhoppningsvis är villiga att stötta i kampen mot cancer.

Det kan handla om allt från att täcka upp för kostnader som hyra och mat till att samla in pengar till en resa för att få slappna av och njuta av livet under dessa påfrestande omständigheter.

Vad kostar en cancerbehandling i USA?

dollar

Att söka alternativ vård eller vård i ett annat land är vanligt. Inte minst för de som få diagnosen obotlig cancer i Sverige. Man hoppas på att hitta en sista utväg och att kunna få hjälp i ett annat land för att bota och övervinna cancern. Detta kommer till ett dyrt pris, och faktum är att det finns revolutionerande vård hemma i Sverige.

 

Kostsamt med cancervård i USA

Att söka vård i USA är en kostsam historia. Speciellt för cancer då det krävs provtagning, vård och mediciner. I USA bekostas allt detta själv, varenda liten del av vården faktureras. Varje milliliter morfin blir en extra kostnad och det springer snabbt iväg.

Det är inte ovanligt att en behandling av cancer kostar flera miljoner kronor i USA. Det kan till och med uppgå till flera miljoner dollar, beroende på hur länge behandlingen pågår. Även uppföljande vård efter den avslutade primära vården är en kostnad som bör räknas in. Priset är omöjligt att säga, men som relation kostar det mellan 1 000 och 2 000 dollar per natt att vara på sjukhuset. Detta motsvarar cirka 9 000 kronor upp till 18 000 kronor. Och detta inkluderar inte behandlingen, utan endast sängplatsen för den som är inlagd. Amerikanarna själva finansierar detta genom att ha en sjukvårdsförsäkring där de oftast bara behöver betala ett litet belopp för självrisk.

 

stetoskop

 

Vad kostar en cancerbehandling i Sverige?

Att ekonomin påverkas vid cancer är vanligt. Men i Sverige har vi gratis vård, förutom den låga patientavgiften. Det finns även ett maxtak för hur mycket du kan behöva betala och högkostnadsskydd som gäller både för besök inom vården och mediciner. Dessa kostnader varierar lite beroende på vart du bor, så kolla med ditt landsting eller ditt län om du har funderingar kring kostnaderna för cancervård i Sverige.

För en cancerpatient i Sverige är det oftast inte vården i sig som blir den stora påfrestningen på ekonomin, utan faktum att man inte kan jobba under en längre period. Man har rätt till sjukvårdsersättning men denna utgör inte hela lönen. Även som anhörig till person med cancer kan man behöva ta mer ledigt från jobbet för att finnas där för den sjuke under till exempel en strålbehandling.

Vården i Sverige är inte bara gratis, utan även väldigt bra. Problemet vi har i Sverige är inte vården eller läkarna i sig, utan de är väldigt kompetenta och framgångsrika. Problemet är de långa väntetiderna.

 

Framgångsrik privatklinik i Stockholm som är billigare än i USA

En mycket framgångsrik metod som används för att bekämpa bland annat hudcancer är en metod där man använder checkpointhämmare i så kallad immunterapi. Detta lurar kroppens egna immunförsvar att angripa cancern och attackera cancercellerna. Man slipper även strålbehandling och dess biverkningar. Denna metod används på privata Christinakliniken i Stockholm.

I och med att det är en privatklinik så medför det kostnader. Runt 70 000 kronor i månaden är prislappen. Detta är väldigt mycket pengar och något som många inte har råd med, men jämför man med cancervård i USA är detta ett alternativ som är väldigt mycket billigare. Det finns även privata sjukvårdsförsäkringar som hjälper att lätta denna kostnaden.

Hur många får cancer i Sverige varje år?

rosabandet

Cancer är ett utbrett problem världen över. Det blir allt vanligare och fler och fler drabbas. Det sägs att ungefär var tredje person drabbas av cancer, genom att själv bli cancersjuk. Men att varje person i samhället drabbas av cancer, genom att känna någon som har cancer. 63 305 personer drabbades av cancer under 2018. 29 391 kvinnor fick cancer och 33 914 män fick cancer.

 

De vanligaste cancersjukdomarna i Sverige

Detta är siffror från 2018 som kommer från Socialstyrelsens cancerregister.

Den allra vanligaste typen av cancer är testikelcancer med 10943 fall 2018. Tätt därefter kommer bröstcancer med 10063 fall och och hudcancer med 8357 registrerade fall 2018.

För övriga former av cancer är siffrorna betydligt lägre. Tjocktarmscancer hade 4815 drabbade, malignt melanom i huden med 4357 fall, lungcancer med 4277 fall, urinblåsecancer med 3584 fall, lymfom med 2509 fall och ändtarmscancer med 1993 fall under 2018.

 

Hur många överlever cancer?

Generellt talat är det flera som överlever cancer nu för tiden, jämfört med flera år sedan. Detta är bland annat tack vare att forskningen går framåt och nya behandlingssätt framkommer. Men också att folk idag är mer medvetna om riskerna med cancer och söker hjälp i ett tidigt skede om de misstänker cancer.

 

69 procent överlever

Hur många som överlever cancer ses först efter 10 år. Detta kallas för relativ överlevnad. Detta eftersom att det tar ett tag att bli att bli av med cancern och man gör sedan många återbesök för att se att cancern inte har etablerat sig i kroppen igen. Men det görs också beräkningar om hur många som tros överleva i 10 år. 2018 var denna beräknade siffra 69 procent. Detta kan jämföras med slutet av 1980 talet då det endast var 40 procent som överlevde.

 

Hur många dör av cancer i Sverige?

Cancer är en otäck sjukdom, och trots att cirka 70 procent överlever är det många som mister livet till cancer. 2018 var det totalt 92 000 som dog i Sverige. Av dessa var det cirka 25 procent som hade cancer, vilket utgör en siffra på 22 521 människor som dör av cancer varje år i Sverige. Eller åtminstone 2018, men siffran är ganska jämn. Även om fler botas så ökar befolkningen så dödstalet för cancer är ungefär densamma år efter år.

 

Vilken cancer är dödligast?

2018 var det flest män som dog av prostatacancer. Men det var även prostatacancer som drabbade majoriteten av de männen som insjuknade i cancer, så detta betyder nödvändigtvis inte att prostatacancer är den cancern med lägst chans till överlevnad.

Ser man inte till skillnader mellan män och kvinnor är det flest personer som dör av lungcancer. Många gånger uppstår lungcancer av att personen är, eller har varit, rökare. Lungcancer går därför i många fall att motverka genom att inte röka. Dock är det viktigt att veta att lungcancer även kan uppstå utan rökning, så det är inte alltid självförvållat.

 

lungcancer

 

Skillnader mellan män och kvinnor

När det kommer till överlevnad är siffrorna väldigt lika för män och kvinnor. Den relativa överlevnaden är 68,7 procent för kvinnor och 68,9 procent för män. När det kommer till diagnosen cancer var det 29 391 kvinnor som fick cancer 2018 och 32 729 stycken tumörer registrerades hos dessa patienter. För män var det 33 914 insjuknande och 35 612 stycken tumörer som registrerades.

 

Fler överlevare med tidiga upptäckter

Enligt forskning finns det många studier som tyder på att cancer som drabbar personer som är mellan 1 och 79 år gamla kan bli friska. Detta gäller om cancern upptäcks i ett tidigt skede. Därför är det viktigt att arbeta mycket förebyggande och även ha koll på hur man upptäcker och hur man testar sig för cancer. Ju snabbare cancern diagnosticeras desto större chanser har den cancersjuke att överleva.

 

Förebyggande åtgärder

Samhället arbetar hela tiden med förebyggande åtgärder. Till exempel testas kvinnor regelbundet för bröstcancer med hjälp av mammografi, och även för livmoderhalscancer som görs genom topsning i livmodern. För den som får ett positivt cancerbesked finns det stöd och hjälp för att hantera ett cancerbesked.

 

Hur många får cancer i framtiden

Givetvis finns inga klara siffror på detta, men enligt den statistik som förs och på forskning som görs så kommer det att vara cirka 100 000 nya fall av cancer om 20 år. Men förhoppningsvis har forskningen kommit längre då och antalet som dör behöver inte stiga bara för att antalet fall ökar.

Hur testar man sig för cancer?

cancertest

Hur vet man om man har cancer?

Det är svårt att veta själv om man har cancer. Man kan visserligen känna av olika symptom, men för att vara säker att det handlar om cancer måste man gå till en läkare. Symptomen för de olika typerna av cancer skiljer sig. I många fall får personen inga symptom förens cancern är långt gången. Vid hudcancer till exempel är det vanligt med mörka fläckar på kroppen. Men dessa fläckar ger vanligtvis inga symptom. Men tack och lov syns dem, vilket räddar många från att hudcancern går för långt. Strålbehandling är en vanlig behandling av cancer.

 

Hur upptäcker man cancer?

Om du misstänker att du har cancer, eller känner att något annat är fel så ska du uppsöka en läkare. Ju noggrannare du kan förklara symtomen desto bättre är det. Ett tips är att skriva upp symptomen när du känner dem, för det kan vara svårt att komma ihåg i efterhand och speciellt om du upplever det som jobbigt eller läskigt att träffa en läkare. En närstående kan närvara för att ge stöd.

 

Olika sätt för att testa cancer

Misstänks cancer kommer läkaren att känna och klämma på den platsen där cancern tros vara. I vissa fall går det att känna tydliga knölar medans det ibland inte känns något alls.

Blodprov är en typ av test som används för att kolla efter cancer. Inte minst så kallad blodcancer, leukemi.

Bilder av kroppens insida är också en metod som används. Det kan röra sig om vanliga röntgenbilder eller att en kamera förs ned i till exempel strupen för att titta efter strupcancer.

Andra tester av urin, avföring, vävnad eller att analysera kromosomer förekommer också. Ibland behöver dessa tester kombineras för att kunna fastställa en diagnos. Det är även bra med flera tester för att se om cancern har spridit sig till någon annan del av kroppen.

Operation är även det ett sätt att hitta cancer. Detta är dock inte så vanligt utan cancern brukar kunna hittas på andra sätt. Ibland kan det vara så att tumören inte visar sig på till exempel en röntgen, men misstanken är väldigt hög om att det ändå finns en tumör där. Då kan det behövas en operation för att öppna upp och kolla.

 

Undersök dig själv för cancer

När det kommer till bröstcancer och testikelcancer är det många som upptäcker cancern själv. Detta görs då genom att man känner på brösten eller testiklarna. Känner man knölar eller ojämnheter bör man genast kontakta en läkare som får göra screening eller andra typer av tester för att se om det är cancer.

Det är bra att regelbundet känna och klämma för att se om det har uppstått några ojämnheter. Men det kan vara svårt eftersom det finns körtlar i dessa områden, och känner man inte sig själv kan dessa körtlar misstas för cancerknölar. Det är därför viktigt att man lär sig hur ens kropp känns, så att man kan känna om det är något som är ovanligt eller avvikande. Här kan du läsa om hur du känner efter bröstcancer och här kan du läsa om hur du känner efter testikelcancer.

Anhörig till person med cancer

anhörig

Att vara anhörig till någon med en sjukdom är något som många tycker är svårt. Inte bara för att man är rädd och orolig för personen i fråga, utan också för att det är svårt att veta vad man ska göra. Hur kan man hjälpa, vad ska man säga, vad ska man inte säga? Ett cancerbesked är en svår situation för alla inblandade, men det finns hjälp att få.

 

Våga känn och visa dina känslor

Många närstående till någon med cancer vågar inte visa sina känslor för den som är cancersjuk. Man vill visa sig stark för personen i fråga och viftar bort sin oro och sorg när man är med varandra. Men detta är inte helt och hållet nödvändigt.

Självklart är det viktigt att vara stöttande och att kunna hantera sina känslor. Men att visa känslor är en stor del av att vara mänsklig. Om du inte visar eller berättar hur du känner för personen med cancer så kan det istället uppfattas som att du inte bryr dig.

För dig som är anhörig finns det hjälp att få via Anhörigas riksförbund och Cancerrådgivningen.  Glöm inte bort att detta även är en påfrestande situation för dig som anhörig och även du kan behöva hjälp i detta.

 

Hur stöttar man någon som fått cancer?

Hur man stöttar en person med cancer är individuellt. Det viktigaste är att vara lyhörd så att man får veta vad personen behöver stöttning med. Vissa personer vill få mycket medlidande medans andra inte vill bli behandlade annorlunda alls. Vissa vill ha hjälp med det praktiska medans vissa vill fylla i alla papper och ta reda på hur man testar sig för cancer själv.

Det viktigaste är att du frågar hur den cancersjuke vill att du ska vara och vad du ska göra. Be personen att vara helt ärlig, även om det kan vara svårt att be om hjälp. Du som närstående kommer säkerligen kunna läsa av personen och kommer veta om ett “Nej det är lugnt” egentligen betyder ja tack.

 

Finnas där genom allt

Det viktigaste du kan göra är att finnas där och stötta den som fått cancerbesked. Det kommer många gånger kännas som att du inte gör tillräckligt eller den cancersjuka kanske blir irriterad för att du gör för mycket. Oavsett vad så är detta känslor som upplevs i nuet och har yttre påfrestningar från situationen. I efterhand är det inte vilka exakta ord du har sagt som spelar någon roll, utan att du har sagt något alls.

 

Vad säger man till någon som har cancer?

Vad man ska säga är inte det viktiga, utan att man faktiskt säger något. Många är rädda att säga fel saker och backar därför undan. Men det är viktigt att visa sitt stöd till den cancersjuke och inte få personen att känna sig ensam och övergiven. Personer med cancer kommer mest troligt inte granska vad du säger med lupp, utan kommer istället känna att du sa någonting. Inga ord är för små eller för stora.

Det kan räcka med vanliga fraser som Hej, hur mår du? eller Finns det något jag kan göra för dig? Jag finns här för dig. Du är stark, kämpa!

Strålbehandling – vilka biverkningar kan det ge?

strålbehandling

Strålbehandling är en typ av behandling för cancer. Behandlingen började användas redan på 1800 talet. Dock har den utvecklats mycket under tiden, och än idag sker forskning för att strålbehandling ska kunna bli ännu mer effektiv och bota cancer i större utsträckning än den gör idag.

Cirka 63 000 personer får cancer varje år i Sverige. Cirka 50 procent av alla som har cancer genomgår en strålbehandling och cirka 30 procent blir botade av strålbehandling. Strålbehandling sätts in i ett försök till att bota cancer, eller som lindring till obotlig cancer

 

Inte alla drabbas av biverkningar av strålbehandling

Precis som med allt annat så är även strålbehandlingen och dess biverkningar individuell. Vissa drabbas väldigt hårt av biverkningar som sitter kvar under längre perioder och vissa drabbas inte alls. De personer som inte drabbas av biverkningar har en högre tolerans mot den strålningen som ges i strålbehandling. Det finns inga sätt att testa sin tolerans mot strålning innan en påbörjad behandling.

Även typen av cancer påverkar biverkningarna. Vid bröstcancer till exempel är det relativt lätt att inte stråla några andra delar av kroppen än just brösten. Man borde då inte få mer biverkningar än rodnad på huden.

 

Tidiga biverkningar vid strålbehandling

Relativt snabbt efter påbörjad strålbehandling är det många som får biverkningar.

Rodnad på huden är vanligt att få. Ungefär som vid en solbränna även om detta inte är på grund av solen, utan på grund av den starka strålningen. Detta är inget farligt men kan svida och ge klåda.

Illamående är också en vanlig biverkning. Illamåendet i sig är heller inte farligt, men om man har svårt att äta eller behålla maten bör man rådfråga med sin läkare om eventuellt dropp ska sättas in.

 

Håravfall är en biverkning av strålbehandling

En biverkning som de flesta känner till är håravfall. Det är den biverkningen som utomstående ser tydligt, utan att veta något om personens egentliga mående. Därför är de flesta medvetna om att håravfall är en biverkning av strålning. Men det finns många andra biverkningar som drabbar en cancersjuk patient som genomgår strålbehandling.

 

Sena biverkningar efter strålbehandling

Alla biverkningar kommer inte direkt, utan kommer först efter ett tag. Ibland så sent som efter flera år efter avslutad behandling. Dessa biverkningar kallas för sena biverkningar. Det rör sig främst om skadad vävnad i organ där vävnaden förnyar sig långsammare än på andra ställen i kroppen. Detta försöks att undvikas i största möjliga mån och strålningen riktas inte mot dessa organ om det inte krävs för patientens överlevnad.

 

Huvudvärk och lungbesvär är sena biverkningar

Problem med lungorna är relativt vanligt som en sen biverkning av strålbehandling. Men i de flesta fall kan detta botas. Till exempel med kortison eller andra läkemedel utskrivna av en läkare.

För patienter som har fått strålning mot huvudet och hjärnan är huvudvärk och trötthet vanliga sena biverkningar.

För den cancersjuke som har genomgått en strålbehandling är det viktigt att prata med sin läkare om man känner minsta symptom. Detta gör att det förhoppningsvis kan stoppas i förtid och inte utvecklas till lika jobbiga besvär som det annars kan bli. Som anhörig till person med cancer är det bra att vara lyhörd.