Vad kostar en cancerbehandling i USA?

Att söka alternativ vård eller vård i ett annat land är vanligt. Inte minst för de som få diagnosen obotlig cancer i Sverige. Man hoppas på att hitta en sista utväg och att kunna få hjälp i ett annat land för att bota och övervinna cancern. Detta kommer till ett dyrt pris, och faktum är att det finns revolutionerande vård hemma i Sverige.

 

Kostsamt med cancervård i USA

Att söka vård i USA är en kostsam historia. Speciellt för cancer då det krävs provtagning, vård och mediciner. I USA bekostas allt detta själv, varenda liten del av vården faktureras. Varje milliliter morfin blir en extra kostnad och det springer snabbt iväg.

Det är inte ovanligt att en behandling av cancer kostar flera miljoner kronor i USA. Det kan till och med uppgå till flera miljoner dollar, beroende på hur länge behandlingen pågår. Även uppföljande vård efter den avslutade primära vården är en kostnad som bör räknas in. Priset är omöjligt att säga, men som relation kostar det mellan 1 000 och 2 000 dollar per natt att vara på sjukhuset. Detta motsvarar cirka 9 000 kronor upp till 18 000 kronor. Och detta inkluderar inte behandlingen, utan endast sängplatsen för den som är inlagd. Amerikanarna själva finansierar detta genom att ha en sjukvårdsförsäkring där de oftast bara behöver betala ett litet belopp för självrisk.

 

stetoskop

 

Vad kostar en cancerbehandling i Sverige?

Att ekonomin påverkas vid cancer är vanligt. Men i Sverige har vi gratis vård, förutom den låga patientavgiften. Det finns även ett maxtak för hur mycket du kan behöva betala och högkostnadsskydd som gäller både för besök inom vården och mediciner. Dessa kostnader varierar lite beroende på vart du bor, så kolla med ditt landsting eller ditt län om du har funderingar kring kostnaderna för cancervård i Sverige.

För en cancerpatient i Sverige är det oftast inte vården i sig som blir den stora påfrestningen på ekonomin, utan faktum att man inte kan jobba under en längre period. Man har rätt till sjukvårdsersättning men denna utgör inte hela lönen. Även som anhörig till person med cancer kan man behöva ta mer ledigt från jobbet för att finnas där för den sjuke under till exempel en strålbehandling.

Vården i Sverige är inte bara gratis, utan även väldigt bra. Problemet vi har i Sverige är inte vården eller läkarna i sig, utan de är väldigt kompetenta och framgångsrika. Problemet är de långa väntetiderna.

 

Framgångsrik privatklinik i Stockholm som är billigare än i USA

En mycket framgångsrik metod som används för att bekämpa bland annat hudcancer är en metod där man använder checkpointhämmare i så kallad immunterapi. Detta lurar kroppens egna immunförsvar att angripa cancern och attackera cancercellerna. Man slipper även strålbehandling och dess biverkningar. Denna metod används på privata Christinakliniken i Stockholm.

I och med att det är en privatklinik så medför det kostnader. Runt 70 000 kronor i månaden är prislappen. Detta är väldigt mycket pengar och något som många inte har råd med, men jämför man med cancervård i USA är detta ett alternativ som är väldigt mycket billigare. Det finns även privata sjukvårdsförsäkringar som hjälper att lätta denna kostnaden.

Lämna en kommentar