Strålbehandling – vilka biverkningar kan det ge?

Strålbehandling är en typ av behandling för cancer. Behandlingen började användas redan på 1800 talet. Dock har den utvecklats mycket under tiden, och än idag sker forskning för att strålbehandling ska kunna bli ännu mer effektiv och bota cancer i större utsträckning än den gör idag.

Cirka 63 000 personer får cancer varje år i Sverige. Cirka 50 procent av alla som har cancer genomgår en strålbehandling och cirka 30 procent blir botade av strålbehandling. Strålbehandling sätts in i ett försök till att bota cancer, eller som lindring till obotlig cancer

 

Inte alla drabbas av biverkningar av strålbehandling

Precis som med allt annat så är även strålbehandlingen och dess biverkningar individuell. Vissa drabbas väldigt hårt av biverkningar som sitter kvar under längre perioder och vissa drabbas inte alls. De personer som inte drabbas av biverkningar har en högre tolerans mot den strålningen som ges i strålbehandling. Det finns inga sätt att testa sin tolerans mot strålning innan en påbörjad behandling.

Även typen av cancer påverkar biverkningarna. Vid bröstcancer till exempel är det relativt lätt att inte stråla några andra delar av kroppen än just brösten. Man borde då inte få mer biverkningar än rodnad på huden.

 

Tidiga biverkningar vid strålbehandling

Relativt snabbt efter påbörjad strålbehandling är det många som får biverkningar.

Rodnad på huden är vanligt att få. Ungefär som vid en solbränna även om detta inte är på grund av solen, utan på grund av den starka strålningen. Detta är inget farligt men kan svida och ge klåda.

Illamående är också en vanlig biverkning. Illamåendet i sig är heller inte farligt, men om man har svårt att äta eller behålla maten bör man rådfråga med sin läkare om eventuellt dropp ska sättas in.

 

Håravfall är en biverkning av strålbehandling

En biverkning som de flesta känner till är håravfall. Det är den biverkningen som utomstående ser tydligt, utan att veta något om personens egentliga mående. Därför är de flesta medvetna om att håravfall är en biverkning av strålning. Men det finns många andra biverkningar som drabbar en cancersjuk patient som genomgår strålbehandling.

 

Sena biverkningar efter strålbehandling

Alla biverkningar kommer inte direkt, utan kommer först efter ett tag. Ibland så sent som efter flera år efter avslutad behandling. Dessa biverkningar kallas för sena biverkningar. Det rör sig främst om skadad vävnad i organ där vävnaden förnyar sig långsammare än på andra ställen i kroppen. Detta försöks att undvikas i största möjliga mån och strålningen riktas inte mot dessa organ om det inte krävs för patientens överlevnad.

 

Huvudvärk och lungbesvär är sena biverkningar

Problem med lungorna är relativt vanligt som en sen biverkning av strålbehandling. Men i de flesta fall kan detta botas. Till exempel med kortison eller andra läkemedel utskrivna av en läkare.

För patienter som har fått strålning mot huvudet och hjärnan är huvudvärk och trötthet vanliga sena biverkningar.

För den cancersjuke som har genomgått en strålbehandling är det viktigt att prata med sin läkare om man känner minsta symptom. Detta gör att det förhoppningsvis kan stoppas i förtid och inte utvecklas till lika jobbiga besvär som det annars kan bli. Som anhörig till person med cancer är det bra att vara lyhörd.

Lämna en kommentar