Hur många får cancer i Sverige varje år?

Cancer är ett utbrett problem världen över. Det blir allt vanligare och fler och fler drabbas. Det sägs att ungefär var tredje person drabbas av cancer, genom att själv bli cancersjuk. Men att varje person i samhället drabbas av cancer, genom att känna någon som har cancer. 63 305 personer drabbades av cancer under 2018. 29 391 kvinnor fick cancer och 33 914 män fick cancer.

 

De vanligaste cancersjukdomarna i Sverige

Detta är siffror från 2018 som kommer från Socialstyrelsens cancerregister.

Den allra vanligaste typen av cancer är testikelcancer med 10943 fall 2018. Tätt därefter kommer bröstcancer med 10063 fall och och hudcancer med 8357 registrerade fall 2018.

För övriga former av cancer är siffrorna betydligt lägre. Tjocktarmscancer hade 4815 drabbade, malignt melanom i huden med 4357 fall, lungcancer med 4277 fall, urinblåsecancer med 3584 fall, lymfom med 2509 fall och ändtarmscancer med 1993 fall under 2018.

 

Hur många överlever cancer?

Generellt talat är det flera som överlever cancer nu för tiden, jämfört med flera år sedan. Detta är bland annat tack vare att forskningen går framåt och nya behandlingssätt framkommer. Men också att folk idag är mer medvetna om riskerna med cancer och söker hjälp i ett tidigt skede om de misstänker cancer.

 

69 procent överlever

Hur många som överlever cancer ses först efter 10 år. Detta kallas för relativ överlevnad. Detta eftersom att det tar ett tag att bli att bli av med cancern och man gör sedan många återbesök för att se att cancern inte har etablerat sig i kroppen igen. Men det görs också beräkningar om hur många som tros överleva i 10 år. 2018 var denna beräknade siffra 69 procent. Detta kan jämföras med slutet av 1980 talet då det endast var 40 procent som överlevde.

 

Hur många dör av cancer i Sverige?

Cancer är en otäck sjukdom, och trots att cirka 70 procent överlever är det många som mister livet till cancer. 2018 var det totalt 92 000 som dog i Sverige. Av dessa var det cirka 25 procent som hade cancer, vilket utgör en siffra på 22 521 människor som dör av cancer varje år i Sverige. Eller åtminstone 2018, men siffran är ganska jämn. Även om fler botas så ökar befolkningen så dödstalet för cancer är ungefär densamma år efter år.

 

Vilken cancer är dödligast?

2018 var det flest män som dog av prostatacancer. Men det var även prostatacancer som drabbade majoriteten av de männen som insjuknade i cancer, så detta betyder nödvändigtvis inte att prostatacancer är den cancern med lägst chans till överlevnad.

Ser man inte till skillnader mellan män och kvinnor är det flest personer som dör av lungcancer. Många gånger uppstår lungcancer av att personen är, eller har varit, rökare. Lungcancer går därför i många fall att motverka genom att inte röka. Dock är det viktigt att veta att lungcancer även kan uppstå utan rökning, så det är inte alltid självförvållat.

 

lungcancer

 

Skillnader mellan män och kvinnor

När det kommer till överlevnad är siffrorna väldigt lika för män och kvinnor. Den relativa överlevnaden är 68,7 procent för kvinnor och 68,9 procent för män. När det kommer till diagnosen cancer var det 29 391 kvinnor som fick cancer 2018 och 32 729 stycken tumörer registrerades hos dessa patienter. För män var det 33 914 insjuknande och 35 612 stycken tumörer som registrerades.

 

Fler överlevare med tidiga upptäckter

Enligt forskning finns det många studier som tyder på att cancer som drabbar personer som är mellan 1 och 79 år gamla kan bli friska. Detta gäller om cancern upptäcks i ett tidigt skede. Därför är det viktigt att arbeta mycket förebyggande och även ha koll på hur man upptäcker och hur man testar sig för cancer. Ju snabbare cancern diagnosticeras desto större chanser har den cancersjuke att överleva.

 

Förebyggande åtgärder

Samhället arbetar hela tiden med förebyggande åtgärder. Till exempel testas kvinnor regelbundet för bröstcancer med hjälp av mammografi, och även för livmoderhalscancer som görs genom topsning i livmodern. För den som får ett positivt cancerbesked finns det stöd och hjälp för att hantera ett cancerbesked.

 

Hur många får cancer i framtiden

Givetvis finns inga klara siffror på detta, men enligt den statistik som förs och på forskning som görs så kommer det att vara cirka 100 000 nya fall av cancer om 20 år. Men förhoppningsvis har forskningen kommit längre då och antalet som dör behöver inte stiga bara för att antalet fall ökar.

Lämna en kommentar