Vidar Magnusson

Så kan du starta en egen insamling mot cancer

En av de största fördelarna med att starta en insamling för att motverka cancer är att alla kan göra det. Man behöver inte ens något startkapital. Allt som krävs är att du har en basal datorvana. I den här artikeln förklarar vi hur du kan genomdriva en insamling genom att ta hjälp av 5 bestämda … Read more

Så kan du ansöka om cancerbehandling utomlands

Över 60 000 svenskar tar emot ett cancerbesked årligen, och det faktum att den siffran väntas stiga medför att behovet av en snabb och effektiv cancerbehandling är stort. Mer specifikt ska väntetiden mellan diagnos och behandling vara kort, vilket inte alltid är fallet i Sveriges sjukvårdssystem.   Har alla svenskar rätt till cancervård utomlands? Nej, … Read more

Kan CBD bota cancer – vad säger vetenskapen?

Nej. Den samlade forskning som finns att tillgå vittnar om att CBD-produkter inte har någon botande effekt för cancerpatienter. CBD-produkter kan eventuellt mildra cancerrelaterade symptom, men det finns även allvarliga sidoeffekter av CBD-bruk som gör behandlingen direkt olämplig vid cancer.   Men jag känner en person som blivit cancerfri med hjälp av CBD-olja! Ingen vet … Read more

inga pengar

Hur drabbas ekonomin vid cancer?

Som cancersjuk är det många tankar som snurrar i hjärnan. Det kan vara allt från rädsla till att dö till funderingar på hur man ska ha råd att betala hyran vid en längre sjukhusvistelse och minskad inkomst. Alla dessa känslor blir dessutom starkare eftersom att kroppen är påfrestad.   Ekonomin ska inte behöva vara ett … Read more

dollar

Vad kostar en cancerbehandling i USA?

Att söka alternativ vård eller vård i ett annat land är vanligt. Inte minst för de som få diagnosen obotlig cancer i Sverige. Man hoppas på att hitta en sista utväg och att kunna få hjälp i ett annat land för att bota och övervinna cancern. Detta kommer till ett dyrt pris, och faktum är … Read more

rosabandet

Hur många får cancer i Sverige varje år?

Cancer är ett utbrett problem världen över. Det blir allt vanligare och fler och fler drabbas. Det sägs att ungefär var tredje person drabbas av cancer, genom att själv bli cancersjuk. Men att varje person i samhället drabbas av cancer, genom att känna någon som har cancer. 63 305 personer drabbades av cancer under 2018. … Read more

cancertest

Hur testar man sig för cancer?

Hur vet man om man har cancer? Det är svårt att veta själv om man har cancer. Man kan visserligen känna av olika symptom, men för att vara säker att det handlar om cancer måste man gå till en läkare. Symptomen för de olika typerna av cancer skiljer sig. I många fall får personen inga … Read more

anhörig

Anhörig till person med cancer

Att vara anhörig till någon med en sjukdom är något som många tycker är svårt. Inte bara för att man är rädd och orolig för personen i fråga, utan också för att det är svårt att veta vad man ska göra. Hur kan man hjälpa, vad ska man säga, vad ska man inte säga? Ett … Read more